Inschrijving Roeiwedstrijd 26 augustus 2019

Datum: 15 augustus 2019

Men kan zich weer inschrijven voor de roeiwedstrijden tijdens visserij dagen door overmaking van € 25,= op
IBAN nummer NL04 RABO 0370 3626 67 t.n.v. IJsclub Voorwaarts.
Vermeld hierbij de naam van de roeiploeg en de stuurman/vrouw, geef tevens aan of het om een dames of heren team gaat. Uw betaling moet voor 23 augustus 2019 binnen zijn.

Een roeiploeg bestaat uit maximaal 8 roeiers en 1 stuurman/vrouw

Voor inlichtingen:
Marianne Post-Broertjes 0653735340 of
info@ijsclubvoorwaarts-denoever.nl